Marts 2003

Klublokalet – varmestue en kold marts dag

Forslag vedr. kontingent til Kastrup Tursejler Forening.

Bestyrelsen foreslår hermed, at kontingentet ændres, gældende for år 2004. Kontingentet ændres så der opkræves et tillæg på 50 kr. for de medlemmer, hvor medlemskabet er registreret med to personer.

Fra år 2004 vil der således være 2 medlemsformer og kontingenter:

  1. Enkeltmedlem – kontingent 300 kr.
  2. Par – kontingent 350 kr.

Begrundelse for forslaget er følgende:

  1. Stigende omkostninger i forbindelse med foreningens aktiviteter.
  2. Merprisen for par skal ses i lyset af, at foreningen har flere omkostninger i form af kontingenter til Dansk Sejlunion, Østersøkredsen, OFOF og m.f. hvor kontingentet for foreningens medlemskab, er direkte relateret til vores medlemstal.

Endelig ønsker bestyrelsen en mere "retfærdig" fordeling af midlerne i forbindelse med vores aktiviteter, hvor foreningen yder tilskud – for nuværende modtager dem der har dobbelt medlemskab, i princippet et større tilskud end enkeltmedlemmerne.

Klubstanderen er inkluderet i dit årlige klubkontingent, så det forventes selvfølgeligt, at der sejles med en "frisk" stander. Vi udleverer standere ved alle vores arrangementer, startende ved førstehjælpsaftenen, generalforsamlingen og standerhejsningen. Standere udleveres endvidere, efter aftale, i klubhuset af Monsen og Erik M.

 

KTF STANDERHEJSNING Lørdag d. 12 April kl. 11.00

Kom og hils den nye sejlsæson velkommen!

Mød klubkammeraterne før det for alvor går løs. KTF orienterer om de nærmeste arrangementer og er vært for en lille forfriskning. Efterfølgende er der kammeratlig samvær i klubhuset, hvor der også udleveres standere.

 

Til Østersøkredsens klubblade.

SPEEDBÅDSKORT.

Så har jeg fundet kompetent underviser Klavs Mørk, som er uddannet skibsfører og som har fungeret som dæksleder på et inspektionsskib med bl.a. ansvar for redningsaktioner i det nordlige Atlanterhav med hurtiggående gummibåde.

Teoriundervisningen vil finde sted torsdag den 1. maj kl. 17.30 – 21.30 i Lynettens klubhus hold 1, eller torsdag den 8. maj kl. 17.30 – 21.30 i Lynettens klubhus hold 2.

Der kan være 16 personer på hvert hold. Den efterfølgende week-end 3./4. maj hold 1 og 10./11. maj hold 2, vil der komme 8 personer om lørdagen og 8 personer om søndagen. Undervisningen er fra 11 – 15. Her vil der være 2 instruktører, som vil dele holdet i 2 x 4 personer. Man underviser 4 personer i teori på land og skiftes til at få undervisningen på vandet. Båden tilhører Klavs Mørk, man undervises altså ikke i egen båd. Kl. 15 kommer en censor fra Søfartsstyrelsen og foretager eksaminationen. Skulle man være så uheldig at dumpe, vil man komme på et hold i den følgende week-end og gå op igen, dette uden beregning, da man har "beståelses" garanti.

Kurset koster kr. 1.995,-, men jeg har forhandlet mig til en sejlklub/mængde rabat som kommer Østersøkredsens medlemmer til gode under forudsætning af, at vi afholder mindst 2 hold. Prisen for kursus, undervisningsmaterialer, censorgebyr, benzin til båd m.v. er kr. 1050,-.

Tilmelding og betaling foregår efter først til mølle princippet og foregår således:

  1. Man sender nedenstående bindende tilmelding til mig eller e-mailer tilmeldingen til ijbga@get2net.dk
  2. Man indbetaler omgående kr. 1050,- til nedenstående konto, som er Østersøkredsens.
  3. Man vil når betalingen er modtaget få besked om at man er optaget.
  4. Hvis der skulle være flere tilmeldte til holdet kan der oprettes flere hold. Skulle datoerne da ikke passe, får man sine penge igen.